Schrier Law Group logo
Our Law Firm is
Celebrating 36 Years!
Spain Flag
Espanol
Russia Flag
Russian
Creole Flag
Creole
Call Us For A Free Evaluation

Vizyon pa Schrier Law Group

Vizyon pa Schrier Law Group se pèmèt kliyan nou yo jwenn sèvis ki reflete pwofesyonaliz, ekspètiz e ki alye li ak yon sèvis ki touche tout moun, nenpòt ki kilti ak orijin li. Nou yon se youn nan meyè kabinè avoka nan Leta Florid pou kesyon aksidan machin, lanmò enjis, move pratik medikal, reklamasyon asirans pou pwopriyetè kay, aksidan kamyon, twomat nan sèvo eksetera. Nou gen anpil renome nan domèn sa yo e nou mete a dispozisyon ou tou, yon panèl avoka ekspè ki chevwone e ki ap pran a kè ka ou an. Nou gen plis pase 40 lane, depi nou ap bay tout abitan Florid yo sèvis. Nou akonpanye ak reprezante ak pwofesyonaliz, ak foug ak konpasyon moun ki te malerezmam viktim akòz neglijans oswa ki mouri nan aksidan ki  enjis.

Sa ki tris anpil la, sè ke gen twòp aksidan ki te ka evite men, ki malerezman rive anpil, e espesyalman nan Eta Florid. Lè aksyon neglijans sa yo rive, yo lakòz anpil dlo nan je. Pa egzanp, yo lakòz inosan yo blese oswa menm lakòz yo pèdi lavi yo. Sa ki pi mal la, konpayi asirans moun ki fè neglijans lan souvan anplwaye bon avoka pou yo ka evite peye viktim aksidan an, moun ki blese a,  oswa fanmi viktim ki mouri a, kantite lajan ki apwopriye pou konpansasyon pèt yo. E lè konsa, viktim nan, oswa fanmi viktim nan, nan anpil detrès. E se poutèt sa, noumen ak ekip avoka nou yo la pou nou ede w paske ou merite jwenn konpansasyon lè ou se yon viktim.

Nou konsyan de divèsite kiltirèl eta Florid la, e se poutèt sa, nou ap fè pwomosyon yon sèvis ki transande baryè kiltirèl ak lengistik. Schrier Law Group gen plizyè lane eksperyans depi li ap bay plizyè kominote sèvis nan lang manman yo ak papa yo . Kit ou pale Kreyòl, Ris oswa Espanyòl, nou gen yon ekip ki la pou asiste ou ak akonpanye ou nan tout domèn sa yo:

Aksidan machin ak kamyon

Aksidan machin se youn nan pi gwo kòz lanmò ak ki fè anpil viktim. Anplis de sa, lè yon moun viktim de aksidan machin, sa ka gen gwo konsekans fizik ak mantal. Sa lakòz viktim nan fè anpil  depans pou lopital, yo konnen pèdi byen yo, pèdi travay yo, genyen yon andikap pèmanan e menm mouri. Sa ki pi mal la, si ou pa gen yon avoka ki gen eksperyans, e ki konn sa lap fè a, sa ka lakòz ou pa gen konpansasyon ou merite a. Pa fè tèt d!. Kontakte Schrier Law Group prese prese e  l ap kontan asiste ou epi konseye ou sou opsyon ke ou genyen yo pou ou jwenn pi bon konpansasyon pou domaj ke ou sibi an.

Lanmò Enjis

Sa di anpil lè ou pèdi yon manm fanmi w ke ou renmen anpil, sa pi mal toujou lè ou pèdi yon moun ou renmen akòz zak neglijans oswa yon zak ilegal. Sa ki pi mal la, anpil moun ki pèdi manm fanmi yo nan kondisyon sa, yo pa rive jwenn konpansasyon paske yo antame yon move pwosè, sa ki lakòz yo pa kapab reprann yo apre sa. Se poutèt sa, nan ka sa yo, ou dwe chwazi pi bon ekip ki a dispozisyon w lan. Nou la pou nou ede e eksperyans nou pale pou nou. Si ou gen yon moun ou ki mouri nan kondisyon sa yo, kontakte nou jodi a epi nap kontan ede ou.

Move pratik medikal

Youn nan pi move eksperyans yon moun ta ka fè se lè ou lage sante ou, vi ou nan men yon moun ou panse ki ekspè e ki fini pa  fè yon move travay e ki lage ou de bra pandye ak yon andikap, yon blesi, sikatris oswa yon bagay ki afekte stil de vi ke ou tap mennen. E sa yo konn irevèsib. Anplis de sa, ou sèlman te depanse anpil lajan pou pwosedi a. Ka move pratik medikal yo difisil anpil, paske li mande pou ou gen avoka ki konn sa ya p fè a e ki se yon ekip ekspè nan domèn sa. Se poutèt sa nou Schrier Law Group, non sèlman nou gen avoka chevwone ki espesyalize nan domèn move pratik medikal , men nou genyen tou ekspè nou yo ki la pou analize ka ou an, eksperyans ou an, pou nou kapab ede ou jwenn maksimòm konpansasyon. Ou se viktim yon move pratik medikal, Rele nou kounye a pou nou kapab asiste ou.

Kit ka w la kont yon lòt chofè, yon doktè oswa kont youn nan pi gwo kòporasyon nan mond lan, nou nan Schrier Law Group la pou akonpanye ou, ede w jwenn konpansasyon pou sa ou sibi yo, ak defann ou ak tout fòs nou. Gras ak ekip nou an, wap jwi de ekspètiz nou, savwa fè nou, ak sèvis bileng nou yo. Rele nou kounye a pou ou kapab genyen  Schrier Law Group bò kote ou pou defann ou. Kliyan nou yo merite jwenn konpansasyon, e nan Schrier Law Group, kliyan nou se priyorite nou. Kontakte nou jodi a pou nou kapab diskite de ka ou yo ak diskite de opsyon ke ou genyen. Mete ou ak yon ekip kap genyen.

Kontakte nou jodi a

Pou ou kapab kontakte nou: rele nou gratis  nan 1 (800) 700-7285 pou nou kapab evalye ka ou an epi batay pou ou kapab jwenn jistis pou ou menm, pou moun ou renmen yo ak pou fanmi ou .

Read Our Reviews

Schrier Law Group is rated 5 out of 5.0 stars based on 22 review(s).

---

My name is David and I’ve been represented by mr. Schrier law firm twice in my life and I got nothing more then good things to say about them they are very professional and they really Take their clients I really recommend them every time I called them they were always there for me especially the attorney he’s very professional and he got me the money did I deserve by representing me and fighting for me I will use their services again them no questions asked if I ever need them to me they are the best God bless them all

David Cuello

---

The firm is super professional and handled my husbands vas amazingly. I should refer them to some in need of an attitude.

Isabel Sabrina De Ramirez

---

The Schrier Law Group are hands down the best and should be your go to for all your legal troubles. They are such professionals; efficient, persistent and don’t take no for an answer. Thank you so much Chatriece, Geissie, Paul & everyone at Schrier Law Group for your patience and making my win possible!

Marika Ford

---

Shrier Law Group extremely thorough. A really caring Law Firm. My previous lawyer sat on my case for 2 years did nothing with it by chance came across Mr Paul schreier firm and explaining my case he noticed I was not hopeful but he was able to encoirage me and was able to resolve my case within a year I'm so grateful for Mr Paul Schrier and Mrs Chatrice. They go above and beyond. 20⭐

West Jean

---

I must say that Mr. Schrier was there when we needed immediate advice after my wife got rear-ended by an unlicensed speeding lunatic. We called a handful of attorneys in our area, but after waiting 2- 5 days they would drop her case. We found Mr Schrier online and he explained the pros/cons and he took the case. We waited patiently, and in time he was able to tracked down the actual owners of the car and get their auto insurance info!

Gerard Avalos

---

The firm pays close attention to locating every possible insurer liable for my injuries. They return my calls in 24-48 hours. Friendly staff who care.

Mr K

---

Attention to detail with the different insurance coverages. Returned my phone calls, which is very important.

David Kuczenski

---

Best attorney in South Florida

Fefe Alex

---

Was a wonderful experience getting through a tough process!

Edward Pawley

---

Both my wife and I feel grateful for the treatment and the professionalism of the staff. Maritza is great doing her job. It is the second time that I request your services and we are pleased and grateful. Many blessings to this Law Firm

Reynier Perez

---

Awesome wonderful patient Intelligent thoughtful Paul is the best

Theresa Caprice Caprioli

---

Thank you so much for going above and beyond what I had ever anticipated. It was truly a pleasure to work with you all, especially Chatrice. I will most definitely refer The Schrier Law Group to my family and friends.

Cat Breen

---

The Schrier LG is an excellent firm! They accepted my case, provided me with all the procedural information, maintained a high level of professionalism while showing kindness and care. The doctor's office that they suggested is another group of kind and considerate individuals, dedicated to my full recovery. I would recommend the Schrier Group to friends, just as they were recommended to me. I am happy with my settlement and very pleased with the attention and diligence of the group as a whole. Thank you again!

Michaela Davis

---

Mr. Paul Schrier is by far the best attorney for the job! He is very responsive, knowledgeable, and very efficient. Despite my very busy schedule, he kept me informed throughout the process. I am very please with the outcome of my case. The customer service I received from the entire team has been amazing! Thank you all so much!

Ms. Jean

---

Not only did I get a phenomenal attorney to represent me in my case, but I also got a step by step education on how the legal process actually worked. I was encouraged to ask questions and be an informed client. I was never treated like a case. I truly felt like the advice and recommendations he gave to me would have been the same he would have pursued if he were the client. That was important to me. I needed to work with an attorney I could trust with my best interest in mind...and that is what I got with Paul Schrier.

Juan Rodriquez

---

I was involved in an auto accident in January 2016. We decided to contact Paul K. Schrier, PLLC for legal advice. He never got annoyed with me calling to ask questions, which was quite often. We have finally reached the final stages of this case, which they handled very well, and have come to a settlement. I highly recommend the Florida personal injury attorneys at The Law Offices of Paul K. Schrier, PLLC, especially Paul K. Schrier to any one who needs a personal injury attorney. Thank you very much Paul for everything you have done do me.

Martin Tyler

---

I called to ask some question about a car accident I was in. I spoke to Paul who was very helpful, honest and professional. It seems that he really care about clients. I appreciate all that Paul did and would certainly recommend to anyone who needs an attorney.

Mark Anderson

---

Best attorney around , I went through a lot of different ones before finding his law firm very professional and they make sure you get paid what you deserve, highly recommend.

Braulio Duran

---

Thank Paul for everything your personal injury law firm has done for my case as well as my daughter. Thanks for all the hard work and attention. Thanks again!

Maria Jaz

---

This is one of the best law office in Miami come in and check them out great people

Rowdy Martinez

---

Schrier Law Group is the best.

Chatrice Telfort

---

Great job! I loved working with Paul.

Paige